flag-language

AS-VARIOcomp 5K

AS-VARIOcomp k slúži k aktivačnému aeróbnemu čisteniu odpadových vôd z objektov ktoré nie je možné alebo výhodné pripojiť pre svoju polohu na kanalizačný systém. ČOV slúži k čisteniu splaškových odpadových vôd z bytových zariadení, obytných lokalít, rekreačných zariadení, hotelov, atď. s počtom 3 až 25 ekvivalentných obyvateľov (EO).

Hlavné výhody

Výhoda nie je len samotnom zariadení ČOV. Mnoho výhod je spojených so službami, ktoré sú s čistiarňami, ich údržou a inštaláciou spojené.

COV    ASIO VARIOKOMP
  • nízka cena
  • samonosné prevedenie
  • nízke prevádzkové náklady
  • jednoduchá manipulácia
  • pochôdzny poklop
  • zákaznícka podpora a servis

KONŠTRUKCIA

ČOV vyrába spoločnosť ASIO-SK s.r.o. vo svojich výrobných prevádzkach.

ČOV tvorí celoplastová nádrž, rozdelená prepážkami na jednotlivé technologické priestory.

V nádrži je umiestnený prevzdušňovací systém. Skladá sa: z rozvodov vzduchu, prevzdušňovacích elementov a mamutky.

Nádrž je zakrytá poklopom kvôli zamedzeniu únikov aerosolov do ovzdušia a proti zníženiu teploty v biológií počas zimných mesiacov.

technologické parametre  technologická dokumentácia

COV-cisticka odpadovych vod

FUNKCIA

Odpadová voda nateká do usadzovacieho kalového priestoru nátokovej časti ČOV, kde je zbavená mechanických plávajúcich a usaditeľných látok, ktorá sú ďalej podrobené anaeróbnemu rozkladu. Z usadzovacieho priestoru nateká prepadom už mechanicky predčistená voda do aktivačného priestoru. Aktivačný priestor slúži k biologickému čisteniu odpadovej vody. Tento priestor je v spodnej časti osadený jednobublinným prevzdušňovacím systémom, do ktorého je vháňaný vzduch pomocou dôchadla. Výhodou riešenia je akumulačný priestor v celom priestore ČOV, ktorý je určený k akumulácií odpadovej vody a k zabezpečeniu rovnomerného odtoku z ČOV.

viac informácií

AS-VARIO-03

Certifikát CE v súlade s EU legislatívou / Nízke prevádzkové náklady / Nízka cena / Kompaktné riešenie / Jednoduchá obsluha a možnosti optimálneho nastavenia ČOV / Z dôvodu možnosti prevzdušňovania kalojemu je možné použiť prebytočný kal ako hnojivo na záhradu / Zákaznícky servis je možný pomocou skype, e-mailu a telefónu, vďaka veľkéma jednoduchej manipulácií a veľkému množstvu skúseností s domovými ČOV